castellano   |  català   |  english

MODAS SERRANO S.A.( posteriorment MODAS SERRANO S.A. ), societat de nacionalitat espanyola, amb CIF A-43051101 i domicili en Av. Heroes, 38, 43720 L'Arboç (Tarragona), informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de MODAS SERRANO S.A. i de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1.- L'accés i l'ús de la Pàgina web de MODAS SERRANO S.A., quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de MODAS SERRANO S.A. suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'ús vigents a cada moment que l'usuari accedeixi al mateix. MODAS SERRANO S.A. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'ús.

2.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els continguts de les pàgines web de MODAS SERRANO S.A. estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial . Els drets sobre els continguts corresponen a MODAS SERRANO S.A. o a tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets de MODAS SERRANO S.A. o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat en disposició a aquest efecte a la pàgina web de MODAS SERRANO S.A. o s'utilitzin habitualment en Internet per a aquesta fi, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual/Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de MODAS SERRANO S.A. i/o la seva informació o serveis oferts.

L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de MODAS SERRANO S.A. de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic i a fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts i a no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial de les seves legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics de MODAS SERRANO S.A., dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.- Renúncies i Limitacions de responsabilitat. MODAS SERRANO S.A. no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de MODAS SERRANO S.A. ni dels continguts proporcionats per tercers. MODAS SERRANO S.A. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de MODAS SERRANO S.A. o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

MODAS SERRANO S.A. no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts del seu pagina web.

MODAS SERRANO S.A. no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web siguin considerats il·legals en països distints d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que apareixen a pàgina web de MODAS SERRANO S.A. i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a pàgina de MODAS SERRANO S.A. es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, no sent MODAS SERRANO S.A. responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.- General. MODAS SERRANO S.A. es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de MODAS SERRANO S.A.. Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a MODAS SERRANO S.A. a títol gratuït.

coma-ruga
ctra. n-340 km.1.187
tel. 977.681.024
l’arboç
av. herois, 38 (ctra. n-340)
tel. 977.670.357
vilafranca del penedès
c. la cort, 27
tel. 938.181.845