castellano   |  català   |  english

Quan una persona es registra a la web de MODES SERRANO, les seves dades personals van a formar part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per MODAS SERRANO S.A. sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com labors d'informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.

L'Usuari presta el seu consentiment perquè MODES SERRANO pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li, des del navegador i/o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat de MODES SERRANO.

MODAS SERRANO S.A. informa a l'Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits per MODES SERRANO de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Av. Heroes, 38, 43720 L'Arboç (Tarragona). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició que es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

En tot cas, i en compliment de l'establert en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment exprés perquè MODES SERRANO pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils.

Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-lo, enviant un correu electrònic a info@modes-serrano.com.

MODES SERRANO es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert per la normativa vigent a cada moment.

MODES SERRANO informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, pel que s'atindrà, en cada cas, a les dades introduïdes per l'Usuari, siguin veraços o no.

coma-ruga
ctra. n-340 km.1.187
tel. 977.681.024
l’arboç
av. herois, 38 (ctra. n-340)
tel. 977.670.357
vilafranca del penedès
c. la cort, 27
tel. 938.181.845